lt  | en  | ru 
     
 
Apie bendrovę » Akreditavimo sritis
 
http://db.nab.lt/ais/document/f64fe011-b198-45d7-a72d-046b2623c0b3

 

Ši UAB "TESTLITA" akreditavimo sritis buvo patvirtinta

Nacionalinio akreditacijos biuro 2018-09-21 direktoriaus įsakymu Nr. AK-175.

                       

 

1/4

AKREDITAVIMO SRITIS 

Lanksti

Taikoma  visai akreditavimo sričiai pagal pirmą lankstumo atvejį:

bandymų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba metodus pakeičiančių tapačių dokumentų taikymas. 

 

    Bandymų vieta: Sodų g. 14, Vilnius

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

 

    Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2009

Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas.

Betono mišiniai

     Slankumas

LST EN 12350-2:2009

Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas.

 

    Temperatūra

LST 1428.5:1996

Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas.

 

 

Bandinių gniuždymo   stipris

LST EN 12390-3:2009 be A.3; A.4; A.5 sk.

LST EN 12390-3:2009/AC:2011

Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris.

 

Sukietėjęs betonas,

  Betono tankis

LST EN 12390-7:2009  be 

5.5 sk.

Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis.

Sukietėjusio betono tankis.

betono gaminiai ir konstrukcijos

Kernai. Ėminių ėmimas,  bandymai gniuždant

 

LST EN 12504-1:2009

 

Betono bandymas konstrukcijose.1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant.

 

Betono stiprio bandymas konstrukcijose

LST EN 12504-2:2012

Betono bandymas konstrukcijose.2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas.

 

 

 

Tankis

LST EN 408:2010+A1:2012 

7 sk.

Medinės konstrukcijos. Statybinė mediena ir klijuotoji sluoksninė mediena. Tam tikrų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas.

 

 

AS/NZS 4063.1:2010 

2.3 p.

Characterization of structural timber – Test method.

Statybinė mediena

Lenkiamasis tamprumo modulis ir stipris lenkiant

AS/NZS 4063.1:2010 

2.4 p

Characterization of structural timber – Test method.

 

Šlyties stipris

AS/NZS 4063.1:2010 

2.7 p

Characterization of structural timber – Test method.

 

Charakteringų verčių nustatymas

AS/NZS 4063.2:2010

Characterization of structural timber – Determination of charakteristic values.

 

Nelakių medžiagų kiekis

LST EN ISO 3251:2008

 

Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2008).

 

 

Džiūvimo trukmė

 

LST EN ISO 9117-3:2010

Dažai ir lakai. Džiovinimo bandymai. 3 dalis. Džiūvimo paviršiuje bandymas, naudojant stiklo rutuliukus

(ISO 9117-3:2010).

Apsauginiai remontiniai ir

apdailos

 

 

 

Atsparumas skysčiams

 

LST EN ISO 2812-1:2018

 

Dažai ir lakai. Atsparumo skysčiams nustatymas. 1 dalis. Panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį (ISO 2812-1:2017).

produktai bei jų komponentai

 

 

LST EN ISO 2812-2:2007

 

Dažai ir lakai. Atsparumo skysčiams nustatymas. 2 dalis. Panardinimo į vandenį metodas (ISO 2812-2:2007).

 

 

 

 

Sukibimo stipris

 

LST EN 1542:2000

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai ir sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas.

 

 

 

LST EN 13892-8:2003

Grindų išlyginamųjų medžiagų bandymo metodai. 8 dalis. Sukibimo stiprio nustatymas.

 

 

 

LST EN 1015-12:2016

Mūro skiedinio bandymo metodai. 12 dalis. Sukietėjusių tinko skiedinių sukibimo su pagrindu stiprio nustatymas.

 

 

 

 

 

 

2/4

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

 

 

 

 

Dangos masė

 

LST EN 10346:2015  A priedas

Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos.

 

 

 

LST EN ISO 1460:2001 

Metalinės dangos. Lydalinės cinko dangos ant juodųjų metalų. Gravimetrinis vienetinio ploto masės nustatymas (ISO 1460:1992)

Apsauginiai,

remontiniai

ir apdailos

 

 

Lakiųjų organinių medžiagų kiekis (LOJ)

 

LST EN ISO 11890-1:2008

 

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 1 dalis. Skirtumi-nio matavimo metodas (ISO 11890-1:2007).

produktai bei

jų komponentai

 

 

LST EN ISO 11890-2:2013

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromato-grafijos metodas (ISO 11890-2:2013).

 

 

  Dengiamumas

 

LST EN ISO 6504-3:2007

A metodas

Dažai ir lakai. Dengiamosios gebos nustatymas. 3 dalis. Šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas (ISO 6504-3:2006).

 

 

Pralaidumas  vandeniui

 

 

LST EN 1062-3:2008            

Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas.

 

 

 

 

 

    Drėgnis

LST EN ISO 12570:2000

LST EN ISO 12570:2000/A1:2013

Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Drėgnio nustatymas džiovinant padidintoje temperatūroje (ISO 12570:2000).

 

 

AS/NZS 1080.1:2012 

4 sk.

Timber-Methods of test-Moisture content-Oven dry method.

 

 

LST EN 13183-1:2003

LST EN 13183-1:2003/AC:2004

Pjautinės medienos bandinio drėgnis. 1 da-lis. Drėgnio nustatymas džiovinimo metodu.

Statybinės medžiagos

(mineralinės,

Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013 

12 sk.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis.

polimerinės,

cemento

pagrindu ir kt.)

 

 

 

Vandenyje tirpių chloridų kiekis

 

LST EN 1744-1:2009+A1:2013 

7 sk.

 

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Vandenyje tirpių chloridų druskų nustatymas Volhardo metodu (pamatinis metodas).

 

 

 

LST EN 1015-17:2001

LST EN 1015-17:2001/A1:2004

Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus chlorido kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas. 

 

 

 

LST EN 480-10:2009

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpių chloridų kiekio nustatymas.

 

 

Chromo (VI) kiekis

 

LST EN 196-10:2016

Cemento bandymų metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente nustatymas.

 

 

      Bandymų vieta: J. Basanavičiaus g. 160D-2, Šiauliai

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

 

Betono

mišinys

 

 

 

Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2009

Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas.

Slankumas

LST EN 12350-2:2009

Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

Oro kiekis slėgmačio metodu

LST EN 12350-7:2009 

5 sk.

Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai.

Susitankinančio betono mišinio slankumas

LST EN 12350-8:2010

Betono mišinio bandymai. 8 dalis.

Susitankinantis betonas. Slankumo bandymas, naudojant standartinį kūgį.

Temperatūra

LST 1428.5:1996

Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas.

 

 

 

 

 

3/4

                                                               

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

Sukietėjęs betonas, betono gaminiai ir konstrukcijos bei jų apsauginiai produktai

Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2009 be A.3; A.4; A.5 sk.

LST EN 12390-3:2009/AC:2011

Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris.

 

Betono tankis

LST EN 12390-7:2009  be 

5.5 sk.

Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis.

Sukietėjusio betono tankis.

Vandens įsiskverbimo gylis

 

LST EN 12390-8:2009

Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis.

Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui.

 

 

Vandens nepralaidumas

 

 

LST EN 14891:2017  A.7

Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos po klijuojamomis keraminėmis plytelėmis. Reikalavimai, bandymo metodai, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas, klasifikavimas ir ženklinimas.

Nelaidumas vandeniui

 

LST 1974:2012  O priedas 

LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai. Betono nelaidumo vandeniui nustatymas.

Atsparumas šalčiui

 

LST 1428.17:2016

Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu.

Vandens įgėris

LST EN 13369:2013  G priedas

Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės. Vandens įgėris

Kernai. Ėminių ėmimas,  bandymai gniuždant

 

LST EN 12504-1:2009

 

Betono bandymas konstrukcijose.1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant.

Betono stiprio bandymas konstrukcijose

LST EN 12504-2:2012

Betono bandymas konstrukcijose.2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas.

 

 

 

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai

 

 

 

 

 

Bandinių atranka:

 

 

Grindinio trinkelės

 

 

Grindinio  plokštės

 

 

Bordiūrai

LST 1551:1999 6.2 sk.,

LST 1551:1999/1K:2001

 

 

LST EN 1338:2003 6.2.3 sk. B pr.

LST EN 1338:2003/AC:2006

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.

Techniniai reikalavimai. Imties ėmimas.

Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai. Ėminių ėmimas.

LST EN 1339:2003 6.2.3 sk. B pr.

LST EN 1339:2003/AC:2006

Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Ėminių ėmimas.

LST EN 1340:2003 6.2.3 sk. B pr.

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. Ėminių ėmimas.

Grindinio trinkelių vandens įgėris

LST EN 1338:2003 E priedas

LST EN 1338:2003/AC:2006

Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Bendrojo vandens įgėrio nustatymas.

Armatūriniai strypai, viela,

suvirinti gaminiai, apkraunamo-

sios ir neapkrauna-mosios suvirintosios jungtys

Bandinių atranka

LST EN 10080:2005  8.1.2 ir

11 sk.

Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai

Tempimo bandymas

LST EN ISO 15630-1:2011 

5 sk. be ReH ir Rp0,2, 12sk.

 

LST EN ISO 15630-2:2011 

5 sk. be ReH  ir Rp0,2

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela.

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai.

 

Lenkimas

 

LST EN ISO 15630-2:2011 

6 sk.

 

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai . Suvirinto sujungimo lenkimo bandymas.

 

 

Šlyties (kirpimo) jėga

 

LST EN ISO 15630-2:2011 

7 sk.

 

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai. Suvirinto sujungimo kirpimo jėgos nustatymas.

 

    

 

 

4/4

 

 

     Papildomą informaciją apie bendrovės akreditaciją galite rasti Nacionalio akreditacijos biuro (NAB) puslapyje . 
  © 2019 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas