UAB "TESTLITA" - TAI AKREDITUOTA MEDŽIAGŲ

IR GAMINIŲ BANDYMŲ LABORATORIJA.

 

 

JOS PADALINIUOSE - VILNIAUS IR ŠIAULIŲ LABORATORIJOSE

 

YRA ATLIEKAMI ĮVAIRIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ MECHANINIAI,

 

FIZIKINIAI, CHEMINIAI  IR KITI BANDYMAI. spausdinti