UAB "TESTLITA" - TAI  AKREDITUOTA  MEDŽIAGŲ

 

IR  GAMINIŲ  BANDYMŲ  LABORATORIJA.

 

 

 

 

BENDROVĖS  LABORATORIJOSE  VILNIUJE  IR 

 

ŠIAULIUOSE  YRA   ATLIEKAMI  MEDŽIAGŲ  IR  GAMINIŲ

 

   MECHANINIAI,    FIZIKINIAI    IR    CHEMINIAI    BANDYMAI. 

 

 

 

  

 spausdinti