lt  | en  | ru 
     
 
Apie bendrovę » * Akreditavimo sritis *
 

             

                                                                                                 PATVIRTINTA      

                                                                                                             UAB „Testlita“ direktorės

                                                                                                                       Įsakymu  Nr. 67A (2019-10-14)

 

UAB ,,Testlita”

 

AKTUALI  AKREDITAVIMO  SRITIS

         Lanksti

 

Bandymų vieta: Sodų g. 14, Vilnius

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

Betono mišiniai

Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2019*

Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės.

Slankumas

LST EN 12350-2:2019*

Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas

Temperatūra

LST 1428.5:1996

Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas.

Sukietėjęs betonas, betono

gaminiai ir konstrukcijos

Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2019* išskyrus A.3; A.4; A.5 sk.

Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris.

Betono tankis

LST EN 12390-7:2019*  išskyrus 6.1.2 a);

6.5.1÷6.5.4  sk.

Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis.

Sukietėjusio betono tankis.

Kernai. Ėminių ėmimas,  bandymai gniuždant

LST EN 12504-1:2019* išskyrus 6 sk.

Betono bandymas konstrukcijose.1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant.

Betono stiprio bandymas konstrukcijose

LST EN 12504-2:2012

Betono bandymas konstrukcijose.2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas.

Apsauginiai, remontiniai

ir apdailos

produktai bei jų komponentai

 

 

 

 

Nelakių medžiagų kiekis

LST EN ISO 3251:2019*

Dažai, lakai ir plastikai. Nelakiųjų medžiagų kiekio nustatymas (ISO 3251:2019).

Džiūvimo trukmė

LST EN ISO 9117-3:2010

Dažai ir lakai. Džiovinimo bandymai. 3 dalis. Džiūvimo paviršiuje bandymas, naudojant stiklo rutuliukus

(ISO 9117-3:2010).

Atsparumas skysčiams

LST EN ISO 2812-1:2018

Dažai ir lakai. Atsparumo skysčiams nustatymas. 1 dalis. Panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį (ISO 2812-1:2017)

LST EN ISO 2812-2:2019*

Dažai ir lakai. Atsparumo skysčiams nustatymas. 2 dalis. Panardinimo į vandenį metodas (ISO 2812-2:2019)

Sukibimo stipris

LST EN 1542:2000

Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai ir sistemos. Bandymo metodai. Sukibimo stiprio atplėšiant nustatymas.

LST EN 13892-8:2003

Grindų išlyginamųjų medžiagų bandymo metodai. 8 dalis. Sukibimo stiprio nustatymas.

LST EN 1015-12:2016

Mūro skiedinio bandymo metodai. 12 dalis. Sukietėjusių tinko skiedinių sukibimo su pagrindu stiprio nustatymas.

Apsauginiai, remontiniai

ir apdailos

produktai bei jų komponentai

Dangos masė

LST EN 10346:2015  A priedas

Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos

LST EN ISO 1460:2001

Metalinės dangos. Lydalinės cinko dangos ant juodųjų metalų. Gravimetrinis vienetinio ploto masės nustatymas (ISO 1460:1992).

Lakiųjų organinių medžiagų kiekis (LOJ)

LST EN ISO 11890-1:2008

 

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 1 dalis. Skirtumi-nio matavimo metodas (ISO 11890-1:2007).

LST EN ISO 11890-2:2013

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromato-grafijos metodas (ISO 11890-2:2013).

Dengiamumas

LST EN ISO 6504-3:2020

A metodas

Dažai ir lakai. Dengiamosios gebos nustatymas. 3 dalis. Mūro, betono ir vidaus apdailos dažų  dengiamosios gebos nustatymas (ISO 6504-3:2018).

Pralaidumas vandeniui

 

LST EN 1062-3:2008

Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas.

Statybinės medžiagos (mineralinės, polimerinės,

cemento

pagrindu ir

kt.)

Drėgnis

LST EN ISO 12570:2000

LST EN ISO 12570:2000/A1:2013

LST EN ISO 12570:2000/A2:2018

Statybinių medžiagų ir gaminių higroterminės charakteristikos. Drėgnio nustatymas džiovinant padidintoje temperatūroje (ISO 12570:2000/A2:2018).

LST EN 13183-1:2003

LST EN 13183-1:2003/AC:2004

Pjautinės medienos bandinio drėgnis. 1 da-lis. Drėgnio nustatymas džiovinimo metodu.

Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

12 sk.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis.

Vandenyje tirpių chloridų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

7 sk.

 

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Vandenyje tirpių chloridų druskų nustatymas Volhardo metodu (pamatinis metodas).

LST EN 1015-17:2001

LST EN 1015-17:2001/A1:2004

Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus chlorido kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas.

LST EN 480-10:2009

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpių chloridų kiekio nustatymas

Chromo (VI) kiekis

LST EN 196-10:2016

Cemento bandymų metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente nustatymas.

Statybinė mediena

Drėgnis

AS/NZS 1080.1:2012  4 sk.

Timber-Methods of test-Moisture content-Oven dry method

Tankis

LST  EN 408+A1 7 sk.

AS/NZS 4063.1 2.3 p.

Medinės konstrukcijos. Statybinė mediena ir klijuotoji sluoksninė mediena. Tam tikrų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymas.

Lenkiamasis tamprumo modulis ir stipris lenkiant

AS/NZS 4063.1 2.4 p.

Characterization of structural timber – Test methods

Šlyties stipris

AS/NZS 4063.1 2.7 p.

Characterization of structural timber – Test methods

 

 

Bandymų vieta: J. Basanavičiaus g.160 D-2 Šiauliai

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

 

Betono

mišinys

 

 

 

Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2019*

Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas ir bendrosios priemonės.

Slankumas

LST EN 12350-2:2019*

Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas.

Oro kiekis slėgmačio metodu

LST EN 12350-7:2019  6 sk.*

Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai.

Susitankinančio betono mišinio slankumas

LST EN 12350-8:2019*

Betono mišinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Slankumo bandymas naudojant standartinį kūgį.

Temperatūra

LST 1428.5:1996

Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas.

 

 

 

 

 

Sukietėjęs betonas,

betono gaminiai ir konstrukcijos

bei jų apsauginiai

produktai

 

 

 

 

 

Bandinių gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2019* išskyrus A.3; A.4; A.5 sk.

 

Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris.

 

Betono tankis

LST EN 12390-7:2019*  išskyrus 6.1.2a); 6.5.1-6.5.4 sk.

Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis.

Sukietėjusio betono tankis.

Vandens įsiskverbimo gylis

LST EN 12390-8:2019*

Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis.

Vandens įsiskverbimo gylis veikiant slėgiui.

Vandens nelaidumas

LST EN 14891:2017  A.7

Skystos vandeniui nelaidžios medžiagos, naudojamos po klijuotomis keraminėmis plytelėmis. Reikalavimai, bandymo metodai, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas, klasifikavimas ir ženklinimas.

Nelaidumas vandeniui

LST 1974:2012  O priedas

LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai. Betono nelaidumo vandeniui nustatymas.

Atsparumas šalčiui

LST 1428.17:2016

Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu.

Vandens įgėris

LST EN 13369:2018  F priedas

Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės. Vandens įgėris.

Kernai. Ėminių ėmimas,  bandymai gniuždant

 

LST EN 12504-1:2019*

 

Betono bandymas konstrukcijose.1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant.

Betono stiprio bandymas konstrukcijose

LST EN 12504-2:2012

Betono bandymas konstrukcijose.2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas.

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai

Betono mišiniai

Bandinių atranka:

Grindinio trinkelės

LST 1551:1999 6.2 sk.,

LST 1551:1999/1K:2001

LST EN 1338:2003 6.2.3 sk.

B pr.

LST EN 1338:2003/AC:2006

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai.

Techniniai reikalavimai. Imties ėmimas.

Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Ėminių ėmimas.

Bandinių atranka:

Grindinio plokštės

LST EN 1339:2003 6.2.3 sk.

B pr.

LST EN 1339:2003/AC:2006

Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Ėminių ėmimas.

Bandinių atranka:

Bordiūrai

LST EN 1340:2003 6.2.3 sk.

B pr.

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoninės bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai. Ėminių ėmimas.

Grindinio trinkelių vandens įgėris

LST EN 1338:2003 E priedas

LST EN 1338:2003/AC:2006

Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai.

Bendrojo vandens įgėrio nustatymas.

 

Armatūriniai strypai, viela,

suvirinti gaminiai

Betono

mišinys

 

 

 

Bandinių atranka

LST EN 10080:2005  8.1.2 ir 11 sk.

Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai.

Tempimo bandymas

LST EN ISO 15630-1:2019

 5 sk.*,

išskyrus ReH ir Rp0,2,

12 sk.*

LST EN ISO 15630-2:2019  5 sk.* išskyrus ReH  ir Rp0,2

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela.

 

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai ir strypynai.

Lenkimas

LST EN ISO 15630-2:2019

6 sk.*

 

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai ir strypynai. Suvirinto sujungimo lenkimo bandymas

Šlyties (kirpimo) jėga

LST EN ISO 15630-2:2019

7.1 sk.*

Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti gaminiai ir strypynai. Suvirinto sujungimo kirpimo jėgos nustatymas.

 

Nustatytas ir taikomas visai akreditavimo sričiai  pirmas lankstumo atvejis:

       * - Bandymų metodus aprašančių dokumentų naujų leidimų arba metodus pakeičiančių tapačių dokumentų taikymas.

 

 

     Papildomą informaciją apie bendrovės akreditaciją galite rasti Nacionalio akreditacijos biuro (NAB) puslapyje . 
  © 2020 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas