lt  | en  | ru 
     
 
Atliekami bandymai » Cheminiai bandymai
 

UAB "Testlita" Vilniaus laboratorijoje atliekamų cheminių bandymų (akredituotų* ir neakredituotų) sąrašas yra nurodytas lentelėje:

CHEMINIAI BANDYMAI

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

Bandymų vieta

 

Šiaulių

laboratorija

Vilniaus

laboratorija

 

Dažai ir lakai

Dažai, lakai

 

Lakiųjų organinių medžiagų kiekis (LOJ)*

LST EN ISO 11890-1:2007

 

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymas. 1 dalis. Skirtuminio matavimo metodas.

 

+ *

 

LST EN ISO 11890-2:2013

Dažai ir lakai. Lakiųjų organinių junginių kiekio nustatymas. 2 dalis. Dujų chromatografijos metodas.

 

+ *

 

Cementas, įvairūs mišiniai ir užpildai

Užpildai

Lengvieji teršalai

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

14.2 p.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Lengvųjų teršalų kiekio nustatymas.

 

+

 

Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis*

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

12 sk.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis.

 

+ *

 

Vandenyje tirpių sulfatų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

10.1 p.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Vandenyje tirpių sulfatų kiekis.

 

+

 

Suminis sieros kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013 11.1 p.

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Bendro sieros kiekio nustatymas tirpinant rūgštyje.

 

+

 

Rūgštyje tirpių chloridų kiekis

LST EN 1744-5:2007

Užpildų cheminių savybių nustatymo metodai.  Dalis. Rūgštyje tirpių chlorido druskų nustatymas.

 

+

 

Vandenyje tirpių

chloridų kiekis *

 

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

7 sk.

 

Bandymai užpildų cheminėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Cheminė analizė. Vandenyje tirpių chloridų druskų nustatymas Volhardo metodu. (pamatinis metodas)

 

+ *

 

Skiedinio mišiniai

LST EN 1015-17:2001/A1:2004

Mūro skiedinio bandymo metodai. 17 dalis. Vandenyje tirpaus chlorido kiekio skiedinio mišiniuose nustatymas.

 

+ *

 

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai

LST EN 480-10:2009

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio priedai. Bandymo metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpių chloridų kiekio nustatymas.

 

+ *

 

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai

Chloridų kiekio nustatymas

LST EN 14629:2007

(A metodas)

Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Bandymo metodai. Chloridų kiekio nustatymas sukietėjusiame betone. Volhardo metodas.

 

+

 

Cementas

Chromo (VI) kiekis *

LST EN 196-10:2016

(Išskyrus A priedą)

Cemento bandymų metodai. 10 dalis. Vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente nustatymas.

 

+ *

 

Kaitmenys

(masės nuostoliai)

LST EN 196-2:2013  5.4 p.

Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė. Masės pokyčio deginant nustatymas.

 

+

 

Netirpmenų kiekis

LST EN 196-2:2013 4.4.3; 4.4.4 p.

Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė. Netirpių medžiagų kiekio nustatymas.

 

+

 

Sulfatų kiekis

LST EN 196-2:2013  4.4.2. p.

Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė. Sulfatų kiekio nustatymas.

 

+

 

Chloridų kiekis

LST EN 196-2:2013  4.5.16 p.

Cemento bandymų metodai. 2 dalis. Cemento cheminė analizė. Chloridų kiekio nustatymas.

 

+

 

Kitos medžiagos

Oda

Gravimetrija

Lakiųjų medžiagų kiekis

LST EN ISO 4684:2006

 

Oda. Cheminiai tyrimai. Lakiųjų medžiagų nustatymas.

 

+

 

Spektrofotometrija,

Formaldehido kiekis

LST EN ISO 17226-2:2019

 

Oda. Cheminis formaldehido kiekio nustatymas. 2 dalis. Metodas naudojant kolorimetrinę analizę.

 

+

 

Valgomieji įrankiai ir maitinimo indai

Gravimetrija

Lakiųjų medžiagų kiekis

LST EN 14372:2004  6.3.3 p.

Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Valgomieji įrankiai ir maitinimo indai. Saugos reikalavimai ir bandymai.

 

 

 

+

 

 

Plastikai

Ekstrahuojamo formaldehido nustatymas

LST EN ISO 4614:2001

Plastikai. Melaminformaldehido liejiniai. Ektrahuojamo formaldehido nustatymas

(tapatus 4614:1977)

 

+

 

Pramoninio naudojimo natrio chloridas

 

Netirpmenų kiekis

LST ISO 2479:2003

(išskyrus 9 sk.)

Pramoninio naudojimo natrio chloridas. Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų nustatymas ir pagrindinių tirpalų kitiems tyrimams paruošimas (tapatus ISO 2479:1972)

 

 

+

 

Chloridų kiekis

LST ISO 2481:2003

Pramoninio naudojimo natrio chloridas. Halogenų, išreikštų chloru, nustatymas. Merkurometrinis metodas. (tapatus ISO 2481:1973)

 

+

 

Sulfatų kiekio nustatymas

LST ISO 2480:2003, (išskyrus 9 sk.)

Pramoninio naudojimo natrio chloridas. Sulfato kiekio nustatymas. Bario sulfato gravimetrinis metodas

(tapatus ISO 2480:1972)

 

+

 

Popierius, kartonas ir jų gaminiai

Pelenų kiekis

LST ISO 2144:2016

Popierius, kartonas ir plaušiena. Pelenų likučio nustatymas sudeginus 900°C temperatūroje

 

 

+

 

Popierius, kartonas ir jų gaminiai

Formaldehido kiekis

 

LST EN 1541:2003

Su maisto produktais susiliečiantis popierius ir kartonas. Formaldehido nustatymas vandeniniame ekstrakte.

 

+

 

Medienos skydai

LST EN 717-3:2000

Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 3 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kolbos metodu.

 

+

 

Ritininės sienų dangos

LST EN 12149:2002  6 sk.

Ritininės sienų dangos. Sunkiųjų metalų ir kai kurių kitų elementų, vinilchlorido monomero ir formaldehido išsiskyrimo nustatymas.

 

+

 

Klijai

Chloroformo, benzeno ir tolueno kiekio nustatymas

Naminis metodas

Dujų chromatografija

 

+

 

pH vertės nustatymas

 

LST EN 1245:2011

Klijai. pH nustatymas.

 

+

 

Aktyviosios paviršiaus medžiagos

LST ISO 4316:1997

Aktyviosios paviršiaus medžiagos. Vandeninių tirpalų pH nustatymas. Potenciometrinis metodas.

 

+

 

Vanduo

LST EN ISO 10523:2012

Vandens kokybė. pH nustatymas.

 

+

 

Gipsas ir jo gaminiai

Sieros trioksido kiekio nustatymas ir ekvivalentinio kalcio sulfato kiekio apskaičiavimas

LST EN 13279-2

4.2 p.

Gipsiniai rišikliai ir gipsatinkiai. 2 dalis. Bandymo metodai.

 

+

 

Automobilių stiklų valymo priemonės

Metanolio kiekio nustatymas

Naminis metodas

Dujų chromatografija

 

+

 


 

 

 

 

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti 
  © 2019 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas