lt  | en  | ru 
     
 
Apie bendrovę » * Akreditavimo sritis *
 

   

                                                       

 

 

 

                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                                             UAB „Testlita“ direktorės

                                                                                                                       Įsakymu  Nr. A/05-22 (2022-05-19)

 

UAB ,,TESTLITA”

 

AKTUALI AKREDITAVIMO SRITIS

        

Lanksti

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba

naudojama įranga

(jei taikoma)

 

Vilniaus laboratorija, Jankiškių g. 39, Vilnius

Fizikiniai bandymai

Betono mišiniai

Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2019

Vietinio ėminio ėmimas ir jungtinio ėminio ėmimas

 

Slankumas

LST EN 12350-2:2019

Betono mišinio nuosėdžio slankumo matavimas, naudojant standartinį kūgį

 

Temperatūra

LST 1428.5:1996

Matavimas termometru

 

Oro kiekis

LST EN 12350-7:2019

LST EN 12350-7:2019/AC:2022    

Slėgmačio metodas

 

Pluošto kiekis

LST EN 14721+A1:2007 

B metodas: pluošto kiekio šviežiame betone nustatymas

 

Sukietėjęs betonas, betono gaminiai ir konstrukcijos

Gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2019

išskyrus A.3; A.4; A.5 priedus.

Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

 

Tankis

LST EN 12390-7:2019

LST EN 12390-7:2019/AC:2021

Bandinių masės ir tūrio nustatymas

 

Atšokimo rodiklis

LST EN 12504-2:2021

Atšokimo rodiklio nustatymas, naudojant sklerometrą

 

Lenkimo stipris

LST EN 12390-5:2019

LST EN 1339:2003  F priedas

LST EN 1339:2003/AC:2006 

LST EN 1340:2003  F priedas

LST EN 1340:2003/AC:2006

Bandinių lenkimas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 100 kN

 

Tempimo stipris skeliant

LST EN 1338:2003  F priedas

LST EN 1338:2003/AC:2006

LST EN 1338:2003/P:2008

Bandinių tempimas skeliant iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 2000 kN

 

Ėminių ėmimas

Gniuždymo stipris

LST EN 12504-1:2019

LST EN 12504-1:2019/AC:2021

Ėminio ėmimas (kernų gręžimas), kernų patikrinimas, paruošimas ir gniuždymas iki suirimo.

Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

 

Karbonizacijos gylis

LST EN 14630:2007

Fenolftaleino metodas

 

Pluošto kiekis

LST EN 14721+A1:2007

A metodas: pluošto kiekio sukietėjusiame betone nustatymas

 

Sukietėjęs betonas, betono gaminiai ir konstrukcijos

Atsparumas šalčiui

CEN/TS 12390-9:2016

LST EN 1338:2003

LST EN 1338:2003/AC:2006

LST EN 1339:2003  D priedas

LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003  D priedas

LST EN 1340:2003/AC:2006

LST EN 1433:2003  C priedas

LST EN 1433:2003/AC:2004

LST EN 1433:2003/A1:2005 

LST EN 13198:2004 B priedas

SS 13 72 44:2005

Masės nuostolio bandinio ploto vienetui nustatymas po cikliško šaldymo ir atšildymo

 

 

LST 1428-17:2016

LST EN 13198:2004 A priedas

Masės ir/arba gniuždymo stiprio pokyčio ir/arba vizualinis vertinimas po ciklinio šaldymo ir atšildymo

 

Atsparumo slydimui vertė (ASV)

LST EN 1338:2003  I priedas

LST EN 1338:2003/AC:2006

LST EN 1339:2003  I priedas

LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003  I priedas

LST EN 1340:2003/AC:2006

CEN/TS 16165:2016

LST CEN/TS 15676:2007

LST EN 13036-4:2012

Švytuoklės metodas (ASV)

 

Mūro gaminiai

Gniuždymo stipris

LST EN 772-1:2011+A1:2015

Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

 

Neto ir tariamasis sausasis tankis

LST EN 772-13:2011

Bandinių masės ir tūrio nustatymas

 

Matmenys

LST EN 772-16:2011

Matmenų ir paviršiaus charakteristikų matavimas

 

Statybinė mediena

Tankis

LST EN 408:2010+A1:2012

7 sk.

AS/NZS 4063.1:2010  2.3 p.

Masės ir tūrio nustatymas

 

Lenkiamasis tamprumo modulis

Stipris lenkiant

AS/NZS 4063.1:2010  2.4 p.

LST EN 408:2010+A1:2012

9, 10, 19 sk.

4-ių taškų lenkimas su deformacijų matavimais

 

Šlyties stipris

AS/NZS 4063.1:2010  2.7 p.

3-ių taškų lenkimas

 

Stipris tempiant

AS/NZS 4063.1:2010  2.5 p.

LST EN 408:2010+A1:2012

13; 16 sk.

Bandinių tempimas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 300 kN

 

Stipris gniuždant

AS/NZS 4063.1:2010  2.6 p.

LST EN 408:2010+A1:2012

15; 16 sk.

Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 300 kN

 

Charakteringų verčių nustatymas

AS/NZS 4063.2:2010

LST EN 384:2016

Stipruminių savybių vertinimas pagal nustatytus kriterijus

 

Apsauginiai ir apdailos produktai bei jų komponentai (dažai, skiediniai, klijai ir kt.)

Nelakių medžiagų kiekis

LST EN ISO 3251:2019

Gravimetrinis metodas

 

Džiūvimo trukmė

LST EN ISO 9117-3:2010

Džiūvimo paviršiuje bandymas, naudojant stiklo rutuliukus

 

Apsauginiai ir apdailos produktai bei jų komponentai (dažai, skiediniai, klijai ir kt.)

 

Atsparumas skysčiams

LST EN ISO 2812-1:2018

Panardinimas į skysčius, išskyrus vandenį

 

LST EN ISO 2812-2:2019

Panardinimas į vandenį

 

Sukibimo (priekibos) stipris,

atviroji pauzė

LST EN 1542:2000

LST EN 13892-8:2003

LST EN 1015-12:2016

LST EN ISO 4624:2016

LST EN 12004-2:2017 

8.1, 8.3 p.

LST EN 14891:2017  A.6

Didžiausio tempimo įtempio, sukeliamo 

statmenai veikiančios jėgos, nustatymas atplėšimo būdu

 

Dangos masė

LST EN 10346:2015 

A priedas

Gravimetriniai metodai

 

LST EN ISO 1460:2020

 

Dangos storis

LST EN ISO 2808:2019

4A metodas

Mechaninis metodas 

 

LST EN ISO 2808:2019

7 A metodas

Magnetinis, atplėšimo davikliu 

 

Dangos pažeidimai

LST EN ISO 4628-1:2016

LST EN ISO 4628-2:2016

LST EN ISO 4628-3:2016

LST EN ISO 4628-4:2016

LST EN ISO 4628-5:2016

LST EN ISO 4628-6:2011

Vizualus vertinimas

 

Dengiamoji geba

LST EN ISO 6504-3:2020 

A metodas

Spektrofotometrinis metodas

 

Pralaidumas vandeniui

LST EN 1062-3:2008

Gravimetrinis metodas

 

Skersinė deformacija

LST EN 12004-2:2017 8.6 sk.

3-jų taškų lenkimo bandymas ir deformacijų matavimas.

 

Slydis

LST EN 12004-2:2017 8.2 sk.

Plytelės slydžio matavimas slankmačiu

 

Stipris gniuždant

LST EN 1015-11:2020 

LST EN 12190:2002  7.2 sk.

LST EN 13892-2:2003

Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 200 kN

 

Stipris lenkiant

LST EN 13892-2:2003

3-jų taškų lenkimas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 200 kN

 

 

Atsparumas šalčiui

LST L 1413.11:2005

Tūrinis metodas,

gniuždymo stiprio pokytis

 

Užpildai

Granuliometrija

LST EN 933-1:2012

Sijojimo sietais metodas

 

Plokštumo rodiklis

LST EN 933-3:2012

Sijojimo strypiniais sietais

 

MS vertė

LST EN 1367-2:2010

LST EN 13450:2003 

G priedas

LST EN 13450:2003/AC:2004

Magnio sulfato metodas

 

Mikro Devalio koeficientas MDE, MDERB

LST EN 1097-1:2011

LST EN 13450:2003 E priedas

LST EN 13450:2003/AC:2004

Devalio metodas

 

Los Andželo koeficientas LA, LARB

LST EN 1097-2:2020  5 sk.; A.5

LST EN 13450:2003 C priedas

LST EN 13450:2003/AC:2004

Los Andželo metodas

 

Dalelių tankis ir įmirkis

LST EN 1097-6:2022

Piknometrinis metodas

 

Užpildai

Taber dilinimo rodiklis

LST EN 13230-1:2016

A priedas

Taber metodas

 

Formos rodiklis

LST EN 933-4:2008

Matavimas specialiu slankmačiu

 

Atgalinio atspindžio ir kombinuotų savybių medžiagos

Savitosios atspindžio vertės koeficientas R′; Šviesos stiprio koeficientas R (CIL)

LST EN ISO 20471:2013 

7.3 p., 7.4.5 p.

LST EN ISO 20471:2013/ A1:2017

LST EN 12899-1:2008 

4.1.1.4 p.

CIE 54.2:2001

LST EN 17353:2020 7.3; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4 p.

CIE 54.2:2001

Atgalinio atspindžio matavimas naudojant ganiometrą, tamsaus kambario metodas

Fizikiniai-cheminiai bandymai

Statybinės medžiagos (mineralinės, polimerinės, cemento pagrindu ir kt.)

Drėgnis

LST EN ISO 12570:2000

LST EN ISO 12570:2000/A1:2013

LST EN ISO 12570:2000/A2:2018

Gravimetriniai metodai

AS/NZS 1080.1:2012  4 sk.

LST EN 13183-1:2003

LST EN 13183-1:2003/AC:2004

LST EN 408:2010+A1:2012

6 sk.

Rūgštyje tirpių sulfatų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013

12 sk.

Vandenyje tirpių chloridų kiekis

LST EN 1744-1:2009+A1:2013 

7 sk.

Titrimetriniai metodai

LST EN 1015-17:2001

LST EN 480-10:2009

Vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekis

LST EN 196-10:2016

Spektrofotometrinis metodas

Kietosios atliekos

Polichlorbifenilų (PCB) kiekis

LST EN 15308:2017

Dujų chromatografiją ir masių spektrometriją 

Polibrombifenilų (PBB) kiekis

LST EN 62321-6:2016

Polimeriniai produktai

(dažai, lakai ir pan.)

Lakiųjų organinių medžiagų kiekis (LOJ)

LST EN ISO 11890-1:2007

Skirtuminis metodas (Gravimetrinis metodas ir titrimetrinis, Karl-Fisher metodas)

LST EN ISO 11890-2:2020

Dujų chromatografijos  metodas

Šiaulių laboratorija (J. Basanavičiaus g. 160D-2, Šiauliai)

Fizikiniai bandymai

Betono mišiniai

Ėminių ėmimas

LST EN 12350-1:2019

Vietinio ėminio ėmimas ir jungtinio ėminio ėmimas

Slankumas

LST EN 12350-2:2019

Betono mišinio nuosėdžio lankumo matavimas, naudojant standartinį kūgį

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba

naudojama įranga

(jei taikoma)

Betono mišiniai

Pasklida

LST EN 12350-8:2019

Betono mišinio pasklidos matavimas, naudojant standartinį kūgį

Oro kiekis

LST EN 12350-7:2019/AC:2022 

Slėgmačio metodas

Temperatūra

LST 1428.5:1996

Matavimas termometru

Sukietėjęs betonas,

betono gaminiai ir konstrukcijos

 

Gniuždymo stipris

LST EN 12390-3:2019

išskyrus A.3; A.4; A.5 priedus

Bandinių gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

Tankis

LST EN 12390-7:2019

LST EN 12390-7:2019/AC:2021

Bandinių masės ir tūrio nustatymas

Vandens įsiskverbimo gylis

LST EN 12390-8:2019

Vandens įsiskverbimo gylio matavimas po poveikio vandens slėgiu

Ėminių ėmimas

Gniuždymo stipris

LST EN 12504-1:2019

LST EN 12504-1:2019/AC:2021

Ėminio ėmimas (kernų gręžimas), kernų patikrinimas, paruošimas ir gniuždymas iki suirimo.

Didžiausia ardančioji apkrova 3000 kN

Nelaidumas vandeniui

LST 1974:2012  O priedas 

Vandens slėgio matavimas

nuo (0,2 ÷ 1,2) MPa

Atsparumas šalčiui

LST 1428-17:2016

LST EN 13198:2004 A priedas

Tūrinis metodas,

gniuždymo stiprio pokytis ar

vizualus vertinimas

Vandens įgėris

LST EN 13369:2018  F priedas

Svėrimo metodas, įmirkant ir džiovinant iki pastovios masės

Atšokimo rodiklis

LST EN 12504-2:2021

Atšokimo rodiklio nustatymas, naudojant sklerometrą

Skystosios vandeniui nelaidžios medžiagos (betono apsauginiai produktai)

Vandens nepralaidumas

LST EN 14891:2017

 A.7 sk.

Masės pokytis, vizualus įvertinimas, veikiant 150 kPa vandens slėgiui

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai (grindinio trinkelės, plokštės, bordiūrai)

 

Ėminių ėmimas

LST 1551:1999  6.2 sk.

LST EN 1338:2003  6.2.3 sk., B priedas

LST EN 1339:2003  6.2.3 sk., B priedas

LST EN 1340:2003  6.2.3 sk., B priedas

Atsitiktinė atranka

Vandens įgėris

LST EN 1338:2003 

E priedas

LST EN 1338:2003/AC:2006

LST EN 1339:2003 

E priedas

LST EN 1339:2003/AC:2006

LST EN 1340:2003 

E priedas

LST EN 1340:2003/AC:2006

Svėrimo metodai, įmirkant ir džiovinant iki pastovios masės

Tiriamasis/bandomasis objektas arba ėminys

Tiriamieji/ bandomieji komponentai, parametrai ar charakteristikos

Dokumento, nustatančio metodus, žymuo, skyrius, punktas (kai taikoma)

Metodo tipas, principas ir/arba

naudojama įranga

(jei taikoma)

Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai (grindinio trinkelės, plokštės, bordiūrai)

Vandens absorbcija (Akytumas Vp)

LST EN 13230-1:2016

C priedas

Svėrimo metodai, įmirkant ir džiovinant iki pastovios masės

Armatūrinis plienas (armatūriniai strypai, viela, suvirinti gaminiai)

 

Bandinių atranka

LST EN 10080:2005 

8.1.2, 11 sk.

Iš bandomosios partijos

Stiprumo riba

 

LST EN ISO 15630-1:2019 5 sk. išskyrus ReH ir Rp0,2

LST EN ISO 15630-2:2019  5 sk.  išskyrus ReH ir Rp0,2

Tempimo bandymas iki 450 kN apkrovos

Tiesinio metro minimalios masės nuokrypa

LST EN ISO 15630-1:2019 

12 sk.

Procentinio nuokrypio nuo vardinės masės, tenkančios metrui nustatymas

Lenkimas

LST EN ISO 15630-2:2019

6 sk.

Lenkimo bandymas naudojant iki 160 mm spraudiklį

Kerpamoji jėga

LST EN ISO 15630-2:2019 

7.1 p.

Kirpimo bandymas iki 300 kN apkrovos

 

 


 
  © 2023 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas