lt  | en  | ru 
     
 
Atliekami bandymai » * Mechaniniai-fizikiniai bandymai *
 
5.Skiediniai, tinkai, blokeliai, plytos, mūro gaminiai.

 

Visą laboratorijose atliekamų įvairių skiedinių, tinkų, plytų, blokelių ir kitų mūrui skirtų gaminių mechaninių - fizikinių bandymų sarašą rasite žemiau pateiktoje lentelėje. Akredituoti bandymai yra pažymėti raide A .​​

 

 

 

 

      SKIEDINIŲ  IR  MŪRO  GAMINIŲ MECHANINIAI - FIZIKINIAI  BANDYMAI

 

Bandomojo objekto pavadinimas

Bandymo arba tikrinamų parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento,

nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,

punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

Bandymų vieta

Šiaulių

laboratorija

Vilniaus

laboratorija

Įvairūs skiediniai (mūro, tinko, grindų ir t.t.)

Skiediniai cemento pagrindu

Sukibimo stipris

LST EN 1542

Didžiausio tempimo įtempio, sukeliamo

statmenai veikiančios jėgos, nustatymas atplėšimo būdu.

 

+ A

LST EN 13892-8

 

+ A

LST EN 1015-12

 

+ A

LST EN 13408

 

+

Konsistencija

LST EN 1015-3+A1+A2

Sklidumo metodas.

+

+

Drėgnis

LST 1413.10,  4 sk.

Gravimetrinis metodas.

+

+

Oro kiekio mišinyje

LST EN 1015-7  

A metodas

Slėginis metodas.

 

+

Stipris lenkiant ir gniuždant

LST EN 1015-11

Bandinių lenkimas ar gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji 400 kN.

 

+

LST EN 445,  4.6 p.

 

+

LST EN 12190,  7.2 sk.

 

+

LST EN 13892-2

 

+

LST EN 12808-3

 

+

Ilgaamžiškumas (atsparumas šaldymui – atšildymui)

LST L 1413.11

Tūrinis šaldymo-atšildymo metodas, nustatant stiprio gniuždant sumažėjimą.

+

+

LST EN 12808-3,

7.5 sk.

Tūrinis šaldymo-atšildymo metodas nustatant stiprį gniuždant.

+

+

LST EN 13687-1

Šaldymo-atšildymo metodas nustatant sukibimo stiprį.

 

+

Tankis

LST EN 1015-10+A1

Bandinių masės ir tūrio nustatymas.

+

+

Vandens įgeriamumas

LST 1413.10,  5 sk.

Gravimetrinis metodas.

+

+

LST EN 480-5

+

+

LST EN 12808-5

+

+

LST EN 1015-18

+

+

LST EN 13057

+

+

Vandens garų laidumas

LST EN 1015-19+A1

Metodąs, esant skirtingam viršutinės ir apatinės pusės higroskopiškumui.

 

+

Atsparumas dilinimui

LST EN ISO 5470-1

Taber metodas.

 

+

Tinkas gipso pagrindu

Malimo smulkumas

LST EN 13279-2,  4.1p.

Sijojimo metodas.

 

+

Kalcio sulfato kiekis

LST EN 13279-2,  4.2p.

Gravimetrinis metodas.

 

+

Stipris lenkiant ir stipris gniuždant

LST EN 13279-2,  4.5.4p.

LST EN 13279-2,  4.5.5p.

Bandinių lenkimas ar gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji 400 kN.

 

+

Sukibimo stipris

LST EN 13279-2,  4.6p.

Didžiausio tempimo įtempio, sukeliamo statmenai veikiančios jėgos, nustatymas atplėšimo būdu.

 

+

Mūro gaminiai

Betono, silikatiniai, keraminiai gaminiai

 

Tankis

LST EN 772-13

Matmenų ir masės nustatymo metodas.

+

+

Drėgnis

LST EN 772-10

Gravimetrinis metodas.

+

+

Matmenys

LST EN 772-16

Geometriniai matavimai.

+

+

Atsparumas šalčiui

LST EN 772-18

Tūrinis šaldymas.

+

 

Vandens įgeriamumas

LST EN 772-11

LST EN 772-7

LST EN 772-21

LST EN 771-1+A1

C priedas

Gravimetriniai metodai.

+

+

Drėgminės deformacijos

LST EN 772-14

Matmenų pasikeitimp nustatymas keičiantis aplinkos sąlygoms.

 

+

Stipris gniuždant

LST EN 772-1+A1

Bandinių lenkimas ar gniuždymas iki suirimo. Didžiausia ardančioji 3000 kN.

+

+

Stipris lenkiant

LST EN 772-6

+

+

Blokelio sienelės stipris tempiant

LST EN 15435

A priedas

Bandinių lenkimas ar tempimas iki suirimo. Didžiausia ardančioji 100 kN.

 

+

Blokelio sienelės stipris lenkiant

LST EN 15435

B priedas

 

+

Blokelio sienelės fragmento tankis

LST EN 15435,  5.2p.

Bandinių masės ir tūrio nustatymas.

 

+

Gipso blokai

Masė

LST EN 12859,  5.5p.

Svėrimo metodas.

+

+

Tankis

LST EN 12859,  5.6p.

Matmenų ir masės nustatymo metodas.

+

+

Stipris lenkiant

LST EN 12859,  5.7p.

Bandinių lenkimas iki suirimo. Didžiausia ardančioji 3000 kN.

+

+

Drėgnis

LST EN 12859,  5.8p.

Gravimetrinis metodas.

+

+

Vandens įgeriamumas

LST EN 12859,  5.9p.

Gravimetrinis metodas.

+

+

pH

LST EN 12859,  5.10p.

pH matavimas pH-metru.

 

+

 

 

 

 

 


 
  © 2023 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas