lt  | en  | ru 
     
 
Atliekami bandymai » * Mechaniniai-fizikiniai bandymai *
 
6. Mineralinių medžiagų užpildai ir jų mišiniai.

 

 

 

Visą laboratorijose atliekamų mineralinių užpildų ir jų mišinių mechaninių-fizikinių bandymų sarašą rasite žemiau pateiktoje lentelėje. Akredituoti bandymai yra pažymėti raide .​​

 

 

 

                            MINERALINIŲ  MEDŽIAGŲ  IR  JŲ  MIŠINIŲ 

 

                             MECHANINIAI  -  FIZIKNIAI   BANDYMAI

 

 

Bandymo arba tikrinamo parametrų (charakteristikų) pavadinimas

Dokumento, nustatančio bandymų metodus žymuo, skyrius,  punktas (kur tinka)

Bandymų metodo

arba metodo principo pavadinimas

Bandymų vieta

Šiaulių

laboratorija

Vilniaus

laboratorija

Mineralinių medžiagų užpildai ir jų mišiniai

Granuliometrija

LST EN 933-1

Plovimo ir sijojimo arba sauso sijojimo metodas.

+

+ A

Taber dilinimo rodiklis

LST EN 13230-1,  A priedas

Taber metodas.

 

+ A

Matmenys ir forma

LST EN 933-3

Sijojimas per strypinius sietus.

 

+

LST EN 933-4

Matavimas slankmačiu

+

+

Drėgnis

LST EN 1097-5

Gravimetrinis metodas.

+

+

Tankis (piltinis)

LST EN 1097-3

LST ISO 6782

Svėrimo metodas.

+

+

Vandens įgėris

LST EN 1097-6

LST ISO 7033

Gravimetrinis metodas. Svėrimo metodas, įmirkant ir džiovinant iki pastovios masės.

+

+

Trupintų ir skaldytų dalelių santykinis kiekis stambiuosiuose užpilduose

LST EN 933-5

Gravimetrinis metodas.

+

+

Dalelių tankis

LST EN 1097-6

Svėrimo metodas.

+

+

Atsparumas dėvėjimuisi

LST EN 1097-1

LST EN 13450,  E priedas

Mikro Devalio metodas.

 

+

Atsparumas trupinimui

LST EN 1097-2

LST EN 13450,  C priedas

Los Anželo metodas.

 

+

Stipris pagal skalumą

LST 1476.7

Cilindro metodas.

+

 

 

 


 
  © 2024 testlita.lt | Interneto svetainių kūrimas